21Červen
2014
MUDr. Pavel Kouda

Císařský řez

21. Červen 2014 | MUDr. Pavel Kouda
Císařský řez
Děti

Císařský řez je způsob porodu, při kterém se řezem protne břišní stěna a děloha matky. Důvodem rozhodnutí lékaře pro císařský řez mohou být například malé rozměry pánve, příliš velký plod nebo jeho nevhodná poloha (boční, pánevním koncem apod.) Někdy je důvodem pro císařský řez příliš nízko uložená placenta, která by normálnímu porodu buď zcela bránila, nebo by mohla vyvolat masivní krvácení.

Pomocí císařského řezu se dítě rodí nikoliv přirozenými porodními cestami, nýbrž řezem, kterým se rodičce protne břišní stěna a děloha. K tomuto opatření se přistupuje v jen v nezbytných případech, zejména tehdy, když je v sázce život matky nebo dítěte. Může jít i o plánovaný výkon, pokud lékař již předem usoudí, že porod přirozenou cestou by z nějakých důvodů byl nemožný nebo nebezpečný.

Plánovaný císařský řez

Porod císařským řezem může porodník naplánovat už v předstihu v těch případech, kdy nelze vyloučit vznik problémů během normálního porodu. Důvodem mohou být například malé rozměry pánve, příliš velký plod nebo jeho nevhodná poloha (boční, pánevním koncem apod.) Normální porod může komplikovat také onemocnění matky nebo stav po předchozích císařských řezech. Někdy je důvodem pro volbu císařského řezu příliš nízko uložená placenta, která by normálnímu porodu buď zcela bránila, nebo by mohla vyvolat masivní krvácení.
Rodičky, u nichž se plánuje porod císařským řezem, přicházejí do porodnice většinou v 38. týdnu těhotenství nebo i dříve. Provedou se vyšetření, jejichž účelem je zjistit, zda je plod dostatečně zralý na to, aby mohl opustit matčino tělo bez nebezpečí.
Noc před operací se uskuteční běžná vyšetření, oholí se okolí rodidel, rodička dostane klyzma na vyčištění střev. Odebere se krev na vyšetření krevní skupiny a objednání transfuze, kdyby byla zapotřebí.
Pokud se plánuje operace v celkovém znecitlivění, nesmí již od půlnoci před operací rodička nic jíst ani pít. Někdy se vsak císařský řez provádí v míšním znecitlivění (kdy se znecitlivující látka vpraví do páteřního kanálu do blízkosti míchy a „umrtví" oblast těla ležící pod místem vpichu). Při míšním (epidurálním) znecitlivění si matka může pochovat dítě ihned po narození a porodu se může zúčastnit i otec. Pokud tedy již předem žena ví, že podstoupí císařský řez, stojí za to zeptat se předem na všechny možnosti a způsob znecitlivění.

Urgentní císařský řez

I když to na první pohled vypadá, jako by šlo o otázku života nebo smrti, nejsou takové situace příliš časté. Nutnost provést císařský řez může nastat tehdy, když se objeví silné krvácení z placenty před termínem porodu. Během porodu se také může přihodit, že placenta přestane plodu poskytovat dostatek kyslíku nebo porod probíhá příliš pomalu a plod je tak ohrožen stejnou komplikací. Obě uvedené eventuality jsou důvodem pro okamžité ukončení porodu císařským řezem.
Příprava k operaci musí proběhnout velmi rychle. Nezbytné je zavedení trvalého přístupu do žíly k podávání infuzí a doplňování tekutin případně transfuzí při větší ztrátě krve. Břicho a krajina zevních rodidel se dezinfikuje a oholí a poté se podá celkové znecitlivění.
Po nástupu bezvědomí se zavede cévka do močového měchýře, ten se ještě před operací vyprázdní. Porodní asistentka až do operace nepřetržitě sleduje srdeční ozvy plodu. Na operačním sále nemůže být otec přítomen, lze mu však obvykle povolit zdržovat se v blízkosti.

Vlastní operace

Většina porodníků provádí vodorovný řez v dolní části břicha (v „čáře bikin"), kde jizva po operaci nebude viditelná. Po otevření břišní dutiny se rána rozevře háky a obnaží se dolní část děložní stěny, která se prořízne. Operatér vsune do děložní dutiny pravou ruku a vybaví hlavičku plodu, zatímco asistent stlačí horní polovinu dělohy, aby usnadnil porod zbytku těla. K vytažení hlavičky lze použít kleště. Po porodu dítěte se porodí placenta a rodičce se podá ergometrin, který vyvolá stažení dělohy a zabrání krvácení. Děloha se poté sešije a nakonec se sešije břišní stěna. Mezitím si novorozence převezme do péče pediatr (dětský lékař). Ten je u porodu císařským řezem vždy přítomen. Rychlý porod totiž někdy vyvolá u novorozence šok a může chvíli trvat, než začne normálně reagovat. Může třeba určitou dobu trvat, než se ustálí jeho dýchání a srdeční rytmus. Je to normální jev a není zde důvodu k obavám. Někdy se stane, že narkotizační látka přestoupí z těla matky do plodu a vyvolá poporodní ospalost až bezvědomí. V takovém případě je možné podat léky, které její účinek ruší. Novorozenec se po porodu zpravidla umístí do inkubátoru. Pobude zde při vyhovující teplotě a pod dohledem do té doby, než se matka probudí z narkózy. Potom lze dítě i s matkou přesunout na oddělení a je také možné pustit k nim otce. Tento kontakt s oběma rodiči je pro dítě velmi důležitý. Matka s dítětem je ve většině případů schopná opustit porodníci týden po porodu.

Související články

Vložit příspěvek