8Srpen
2013

Porod a poporodní období

8. Srpen 2013 |
Porod a poporodní období
Děti

Porod a poporodní období je čas příchodu očekávaného potomka do rodiny a první chvíle s ním strávené. Zbývá jen rozhodnout o přítomnosti otce u porodu a jméně dítěte. Porod je rozdělen do tří fází, které začínají pravidelnými kontrakcemi, pokračuje usilovným tlačením k vypuzení plodu a končí porodem dítěte a placenty. Dítěti se podvazuje a přestřihuje pupečník, je osušen, vyšetřen a zabalen. Žena po porodu odpočívá a čeká na tvorbu mléka ke kojení, zpravidla opouští porodnici 4. nebo 5.den a pak nastává doba šestinedělí.

Porod a poporodní období

S blížícím se termínem porodu bývá již vše v domácnosti nachystáno tak, aby po návratu z porodnice mohla novopečená maminka věnovat veškerou pozornost péči o své miminko.

Informace o porodu, péči o kojence, možnostech výživy, kojení a poporodní péči získává žena v poradně pro těhotné, v centrech zabývajících se péčí o těhotné, v literatuře či jiných médiích nebo ze zdrojů svých blízkých, avšak to vše v obecné rovině.

Neočekáváné komplikace porodu

Každý porod se vyvíjí jinak, někdy probíhá zcela fyziologicky, jindy mohou nastat nepředvídatelné události. Mezi neočekávané komplikace - vyžadující okamžitý lékařský zásah - patří například předčasné odlučování placenty, dechová tíseň plodu způsobená obtočením pupečníku kolem krku, krvácení rodičky, nepostupující porod apod.

Z těchto důvodů je u nás preferován porod v porodnicích, které poskytují ženám odborné zázemí s potřebným vybavením a kvalifikovaným personálem.

V současnosti sílí obhajoba porodu v domácím prostředí, která vychází z představy, že porod je bezpečný a fyziologický proces. Ovšem neočekávané komplikace ohrožující život dítěte i matky mění tuto myšlenku v něco zcela nepřijatelného.

Před porodem

V posledních týdnech těhotenství by měla žena omezit fyzickou zátěž, vyvarovat se stresových situací, extrémního slunění, pobytu v nezdravém prostředí, omezit jízdu autem, od 8. měsíce by už neměla létat v letadle. Je prospěšnější, když pobývá na čerstvém vzduchu, prochází se, hodně spí a má přiměřené pohybové aktivity a relaxace, neboť tělesná a duševní pohoda je předpokladem úspěšného završení těhotenství.

Před odchodem do porodnice

  • Dohodnout se na jménu dítěte.
  • Vyhledat pediatra, kterému svěří děťátko do odborné péče, neboť po příchodu z porodnice by mělo první vyšetření dětským lékařem proběhnout do několika dní.

  • Otec by se měl rozhodnout, zda bude při porodu přítomen. Přítomnost muže u porodu je čím dál častější. Muž se stává pro rodičku morální oporou, zbavuje ji strachu, povzbuzuje ji, soucítí s ní, zpříjemňuje porod. Účast otce u porodu jeho potomka je důležitým psychologickým momentem v utváření rodičovských vztahů. Muž si mnohdy na porodním sále více uvědomí svůj díl zodpovědnosti za život svého dítěte.

Čas porodu

Za normálních okolností opouští zralý a donošený plod spolu se svými obaly matčin organismus. Nepotřebuje již výživu prostřednictvím mateřské krve, je schopen se vyživovat mateřským mlékem.

Počínající porod se projevuje sérií zesilujících se rytmických stahů (kontrakcí) dělohy. U prvního těhotenství trvá porod maximálně 12 až 14 hodin. Kontrakce jsou zpočátku nepravidelné, mohou se objevit již 14 dní před porodem. V další fázi praskne vak blan a odteče plodová voda, poté většinou do 24 hodin dojde ke spontánnímu porodu.

Po odtoku plodové vody odchází žena do porodnice. Při přijetí na porodní oddělení ji kontroluje porodní asistentka a lékař, plod monitorují a sledují u něho frekvenci srdečních ozev.

Fáze porodu

V porodnictví je porod rozdělen na 3 fáze:

  • 1. doba porodní začíná pravidelnými kontrakcemi, kterými dojde k úplnému rozšíření děložního hrdla. Tato fáze trvá různě, delší je u prvorodiček, průměrně 8 hodin. Poté nastává další fáze porodu.
  • 2. doba porodní trvá průměrně několik minut až hodinu, usilovným tlačením dojde k vypuzení plodu.
  • 3. doba porodní nastává po porodu dítěte a končí porodem placenty.
  • Po vybavení placenty je matka ještě několik hodin sledována, aby nedošlo ke krvácení (někdy je toto období označováno jako 4. doba porodní).

Po narození

Když je dítě z matky vybaveno, je mu podvázán pupečník a po prvním vdechu přestřižen. Poté je novorozenec osušen a zabalen včetně hlavičky, aby nedošlo k poklesu tělesné teploty.

Do jedné hodiny po porodu (někdy ihned) je dítě položeno na břicho matky a přiloženo k prsu.

Žena po porodu odpočívá, tato doba je vždy provázena únavou.

Kojení

Postupně se nalévají prsní žlázy, kde se začíná tvořit první mléko, tzv. kolostrum. Tvorba mléka se rozvine u prvorodiček do 72 až 96 hodin po porodu. Do doby plného rozvoje kojení může být novorozenci podávána tekutina, aby nebyl dehydrovaný.

První dny po porodu

První dny zůstává matka s novorozencem v porodnici, doba pobytu se řídí rozvojem laktace, pro
spíváním dítěte a zdravotním stavem matky. Pokud je vše v pořádku, opouští porodnici 4. nebo 5. den. 
Nastává doba šestinedělí, kdy organismus ženy postupně regeneruje a dostává se do původního stavu před těhotenstvím. V této době bývají u ženy pozorovány změny nálady, bývá plačtivá, někdy propadá poporodní depresi, což je však závažná komplikace, kde spouštěcím momentem bývá rozvoj laktace. Vzhledem k určitému vyčerpání může být žena častěji nemocná. Velmi bolestivé a vyčerpávající jsou záněty prsů. Je proto žádoucí, aby se na chodu domácnosti podílel i otec dítěte a pomohl ženě období šestinedělí překlenout.

Těhotenství je většinou krásným obdobím, plným očekávání. Narozením dítěte teprve všechno začíná. Starat se o dítě a vychovat je není jednoduché. Snažme se mu vytvořit rodinné zázemí plné lásky, pohody a vzájemného respektu, které mu umožní stát se šťastným a úspěšným člověkem.

Vložit příspěvek