Diabetes - cukrovka

Trápí vás potíže s cukrovkou? Náš tým lékařů sepsal kompletní přehled informací o hlavních příznacích a příčinách obtíží cukrovky. Zaměřili jsme se na nejčastější komplikace jako je diabetes mellitus 1.typu či diabetes mellitus 2.typu a těhotenská cukrovka. A příznaky onemocnění cukrovkou, kam patří glukóza v moči, pach z úst nebo nadváha.

Pokud byste přece jen nenašli pomoc, podívejte se do diskuze nebo se zeptejte v odborné poradně.

Nemoci

Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je velice závažná komplikace, která provází onemocnění diabetem, cukrovou.

Diabetes u dětí

Diabetes u dětí

Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, které není výjimkou ani u dětí. Nejčastěji se u dětí vyskytuje diabetes mellitus prvního typu, kdy imunitní systém ničí vlastní buňky slinivky břišní, které produkují inzulín. Se vzrůstající obezitou u dětí už ale není výjimkou ani diabetes mellitus druhého typu. Diabetes u dětí je při dodržování doporučení lékařů zvládnutelné onemocnění.

Těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus je čím dál tím častější onemocnění. Těhotenská cukrovka je téměř bez symptomů, a proto se jí snažíme podchytit rutinními testy. Těhotenská cukrovka je zvládnutelná, pokud pacientka spolupracuje a sleduje doporučenou léčbu. Těhotenská cukrovka se léčí diabetickou dietou a cvičením, u těžších případů inzulínovými injekcemi.

Diabetik - jak se mu žije

Diabetik - jak se mu žije

Pacient, který se dozví, že je diabetik, dostane od lékařů rady, jak změnit svůj životní styl a jeho každodenní návyky tak, aby co nejvíce zlepšil prognózu nemoci. Pro diabetiky to může být velice obtížné a ne vždy se to podaří.

Diabetes (cukrovka) II. typu

Diabetes (cukrovka) II. typu

Diabetes mellitus II. typu neboli cukrovka druhého typu je civilizační choroba, která je vyvolaná špatným životním stylem a svoji roli zde hraje i dědičnost. Diabetes mellitus II. typu způsobuje nejdříve poškození ledvin a poruchy zraku. Léčba diabetu mellitu II. typu spočívá ve změně jídelníčku, dostatečné fyzické aktivitě a farmakoterapii.

Diabetes mellitus I. typu

Diabetes mellitus I. typu

Diabetes mellitus I je onemocnění, které postihuje jedince nejčastěji mezi 10. a 20. rokem života. Diabetes mellitus I se projevuje hyperglykémií a následně únavou, nevýkonností, hubnutím apod. Léčba diabetu mellitu I je možná jen doživotním braním inzulinu injekční formou.

Příznaky

Mžitky před očima

Mžitky před očima

Mžitky před očima, pokud nejsou časté, nemusí vzbuzovat obavy. Trvající nebo často se opakující mžitky však mohou člověka výrazně obtěžovat a vedou ho k vyšetření očním lékařem či neurologem, který může tak diagnostikovat některá onemocnění. Jaké jsou nejčastější příčiny a komplikace mžitek před očima?

Lámavé nehty

Lámavé nehty

Lámavé nehty je nepěkný a nepříjemný problém, který, jak se dočtete níže v článku, má více příčin. Nehty jako kožní deriváty jsou jednou z částí lidského těla, která je po narození kompletní a jsou tedy známkou donošenosti dítěte. Mimo ochrannou funkci konců prstů, slouží v diagnostice chorob různých orgánových soustav těla. Nehty mohou mít svůj význam i v historické antropologii a archeologii, jako otisky nehtů či nehtové vrypy. Je proto důležité jakýkoliv problém s nehty nepodceňovat a vždy se raději poradit s lékařem.

Glukóza v moči

Glukóza v moči

Glukóza v moči je patologický příznak, při kterém dochází k propuštění krevní glukózy v ledvinách do moči, kde za normálních podmínek glukóza není. Glukóza v moči je jedním z nejtypičtějších příznaků cukrovky - diabetu mellitu.

Dvojité vidění

Dvojité vidění

Dvojité vidění je vzhledem k důležitosti zraku opravdu nepříjemný problém. Dvojité vidění je dáno buď problémem v samotném oku či okohybných svalech, nebo je dvojité vidění dáno problémem v centrálním nervovém systému - například po otřesu mozku či cévní mozkové příhodě...

Svědění kůže

Svědění kůže

Svědění je velmi nepříjemný stav, který má mnoho příčin. Jako příklad mohu uvést alergie, komáry, stres, chudokrevnost, cukrovku a samozřejmě kožní onemocnění. Při svědění kůže je důležité se ovládat a příliš se neškrábat, aby zbytečně nedošlo ke zhoršení situace poškozením pokožky a zavlečením případné infekce. Vždy je nutné se o daném stavu poradit s lékařem, který určí příčinu a následně i vhodnou léčbu.

Plíseň nehtů

Plíseň nehtů

Plíseň nehtů je nepříjemné onemocnění způsobené plísněmi. Houbové mikroorganismy jsou schopné napadnout téměř všechny orgány lidského těla. K nejčastěji postiženým orgánům pak patří lidská kůže společně s jejich deriváty, nehty a vlasy. Plíseň nehtů představuje závažný problém, jelikož se více než 90% nemocných neléčí.

Bolest nohou

Bolest nohou

Bolest nohou je jedním z nejčastějších problémů, se kterým se lidé potýkají. Bolest může překvapit náhle a krátkodobě či obtěžovat opakovaně nebo dlouhodobě. Příčin bolesti nohou je mnoho a je všeobecně doporučováno vyhledat lékaře, který tu pravou příčinu odhalí a následně doporučí vhodnou léčbu. Léčba bolesti nohou zahrnuje odpočinek, léky proti bolesti, protahovací cvičení či změnu v návycích nebo obuvi. V některých případech je nutný i chirurgický zákrok.

Bolest rukou

Bolest rukou

Bolest rukou je velmi obtěžující a kvalitu života snižující příznak, který trápí velkou část populace. Bolest rukou je dávána do souvislosti s chorobami jako syndrom karpálního tunelu, dna, artróza či revmatoidní artritida. Bolest rukou by Vás měla vždy dovést k lékaři, aby její příčina nezanechala trvalé následky...

Pach z úst

Pach z úst

Pach z úst je nepříjemný zdravotní i společenský problém. Může se vyskytovat v důsledku nedostatečné ústní hygieny, kde se pak hromadí v dutině ústní bakterie, ale i v důsledku některých onemocnění, jako např. cukrovky nebo přemnožení bakterií v trávicím traktu. Při přetrvávajícím pachu z úst bez zjevné příčiny a bez konzumace aromatických pokrmů bychom měli raději zvolit návštěvu lékaře.

Chrápání

Chrápání

Chrápání je způsobeno ucpanými dýchacími cestami. Pokud není chrápání spojeno s poruchou spánku, není třeba jej řešit. V případě, že se dotyčný budí ráno neodpočatý a unavený, je možné, že se objevila spánková apnoe v důsledku chrápání. V tom případě je na místě lékařská pomoc, protože tito chrápající pacienti poté trpí vysokým krevním tlakem, vyšší pravděpodobností infarktu myokardu apod.

Slepota

Slepota

Slepota je kompletní ztráta zraku. Mnohem častěji se však vyskytuje tzv. praktická slepota, kdy je zachována zbytková činnost oka. Nejčastější příčinou slepoty jsou onemocnění jako zelený a šedý zákal, cukrovka, úrazy nebo virové infekce. V rozvojových zemích pak může u dětí slepota vznikat i z nedostatku vitamínů. Při každé změně v našem zraku bychom měli navštívit lékaře a nechat se vyšetřit a tím předejít případným komplikacím.

Bezvědomí

Bezvědomí

Bezvědomí je stav, při kterém dochází k úplnému či částečnému přerušení vnímání podnětů, které k nám přicházejí z okolí. Bezvědomí má celou řadu příčin. Některé z příčin bezvědomí leží v samotném mozku - nádory, krvácení, epilepsie, jiné mimo něj - například selhání různých orgánů. Ať už je příčina bezvědomí jakákoliv, je vždy nutné přivolat lékaře a žádné bezvědomí nepodcenit...

Bílkovina v moči

Bílkovina v moči

Bílkoviny jsou látky, které se smí v moči vyskytovat jen ve velmi omezeném množství. Zvýšená hladina bílkovin v moči ukazuje na různé patologické procesy. Bílkoviny v moči tak mohou ukazovat na záněty, systémová onemocnění, nebo přímo na onemocnění ledvin, které moč tvoří.

Vřed

Vřed

Vředem nazýváme hlubokou ránu - defekt - na kůži či sliznici určitého orgánu. Vředů je nepřeberné množství, nás však budou zajímat ty nejčastější, vředy žaludku a dvanáctníku, bércové vředy, vředy u pohlavně přenosných onemocnění a vředy na rohovce oka...

Příznaky těhotenské cukrovky

Příznaky těhotenské cukrovky

Příznaky těhotenské cukrovky se nemusí vůbec objevit, a to by mohlo mít fatální dopad na matku i dítě. Kvůli absenci příznaků těhotenské cukrovky je všem těhotným dělán speciální test a podle jeho výsledků se volí další postup. Při diagnostikovaném gestačním diabetu je potřeba, aby pacientka spolupracovala, a minimalizovala tak rizika pro sebe i pro dítě.

Nadváha

Nadváha

Nadváha je velice často skloňovaný pojem a problém, který trápí velkou část západní populace. Nejde ani tak o to, že při nadváze se sami sobě nelíbíme, nevlezeme se do plavek či do šatů, které jsme si koupili minulou plesovou sezónu. Nadváha a hlavně potom její pokročilá forma - obezita - má totiž celou řadu velmi negativních důsledků na naše zdraví...

Léčba

Akupunktura

Akupunktura

Akupunktura je mnohým známa jako tradiční léčebná metoda pocházející z Číny, při které dochází ke stimulaci meridiánů, specifických bodů těla pomocí napichování jehel. I když z pohledu moderní vědy není princip akupunktury plně vysvětlen, dle mnohých prokazatelně funguje. Proto je dnes považována za lékařskou disciplínu, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu. Na druhé straně barikády, však stojí početný dav odpůrců z řad lékařů, kteří považují akupunkturu za alternativní léčbu, která je vhodná maximálně k léčbě bolesti, ale nikoliv příčin onemocnění.

Léčba těhotenské cukrovky

Léčba těhotenské cukrovky

Léčba těhotenské cukrovky, neboli gestačního diabetu mellitu, je prakticky stejná jako u cukrovky druhého typu. Těhotenská cukrovka se musí léčit včas, a proto se u všech budoucích matek provádějí speciální vyšetření. Každá komplikace v průběhu těhotenství je pro ženu velmi nepříjemnou záležitostí, avšak léčba těhotenské cukrovky patří mezi ty, které se dají léčebně dobře zvládnout.

Léčba diabetu 2. typu

Léčba diabetu 2. typu

Léčba diabetu II. typu je založena na diabetické dietě a užívání antidiabetik. Léčba diabetu II. typu má za úkol snížit váhu pacienta, upravit jeho jídelníček a začít s dostatečnou fyzickou aktivitou. V těžších případech je nutné využívat antidiabetika, tedy léky, které zvyšují citlivost receptorů buněk na inzulin. V neposlední řadě je nutné v rámci léčby diabetu II.typu přistoupit i k léčbě inzulínem.

Léčba diabetu 1. typu

Léčba diabetu 1. typu

Léčba diabetu – cukrovky I. typu je založena na aplikaci inzulinu ve formě injekcí. Léčba diabetu – cukrovky I. typu se liší mezi pacienty v množství a druhu podávaného inzulinu. Aplikace inzulinu je dnes u léčby diabetu I. typu pomocí injekcí, per nebo speciálních pump.