14Duben
2012
MUDr. Zuzana Boučková

Těhotenská cukrovka

14. Duben 2012 | MUDr. Zuzana Boučková
Těhotenská cukrovka
Nemoci

Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus je čím dál tím častější onemocnění. Těhotenská cukrovka je téměř bez symptomů, a proto se jí snažíme podchytit rutinními testy. Těhotenská cukrovka je zvládnutelná, pokud pacientka spolupracuje a sleduje doporučenou léčbu. Těhotenská cukrovka se léčí diabetickou dietou a cvičením, u těžších případů inzulínovými injekcemi.

Těhotenská cukrovka

Těhotenství představuje pro tělo ženy obrovskou zátěž. Přesto, že se jedná o zcela přirozený děj, ne každé tělo dokáže dobře snášet veškeré změny, které se v něm odehrávají. Gestační diabetes mellitus, neboli těhotenská cukrovka se nejčastěji u predisponovaných žen objevuje na začátku třetího trimestru, kdy se významně mění hladiny mnoha hormonů. V takové situaci se v krvi nachází zvýšené množství cukru, glukózy, podobně jako u jiných typů cukrovek. Zvýšená glukémie pak neprospívá řadě orgánů, v případě těhotenství to však nejsou pouze orgány matky, ale i vyvíjejícího se dítěte.

Příčina vzniku těhotenské cukrovky

Těhotenská cukrovka ve většině případů odpovídá charakteristice diabetu druhého typu, kterým v dnešní době trpí čím dál větší procento lidí vyššího věku. Typická je pro něj často dostatečná produkce inzulínu, tedy hormonu slinivky břišní. Ten se tvoří v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní a pomocí slinivkových vývodů se uvolňuje do dvanáctníku. Funkce inzulínu spočívá ve snižování množství glukózy v krvi. Problém naopak tkví v inzulínové rezistenci, tedy necitlivosti tkání k inzulínu. Z tohoto důvodu se glukóza nedostává z krve do tkání a zůstává tak v krvi.

Rizikové faktory těhotenské cukrovky

Těhotenská cukrovka se vyskytuje asi u 5% těhotných a po porodu typicky vymizí. Mezi rizikové faktory vzniku této cukrovky patří především věk ženy nad 30 let, výskyt diabetu u nejbližších příbuzných, nadváha, kouření, předchozí porod dítěte nad 4000 g a další. U žen, u nichž se vyskytla těhotenská cukrovka, pak významně stoupá riziko onemocnění diabetem 2. typu v dalších letech.

Projevy těhotenské cukrovky

Vzhledem ke skutečnosti, že hladina glukózy v krvi nebývá u těhotenské cukrovky obvykle dramaticky zvýšena, většina žen nepozoruje žádné obtíže. Proto je potřeba, aby se v průběhu těhotenství hodnota glykémie kontrolovala při návštěvách lékaře. Přesto, že porucha tolerance glukózy nebývá v tomto případě většinou příliš vážná, je velmi důležité pečlivě onemocnění sledovat v zájmu zdravého vývinu plodu. Těhotenská cukrovka se projevuje až při déletrvající neléčené cukrovce, jejíž příznaky jsou zvýšené močení, únava, žízeň, častější infekce a zhoršení hojení ran.

Následky neléčené těhotenské cukrovky

Pokud je těhotenská cukrovka neléčená, nebo léčena nedostatečně, mohou se rozvinout následky jak pro matku, tak pro plod.

Následky těhotenské cukrovky pro plod

Zvýšená hladina cukru v krvi matky se dostává placentou do krevního oběhu plodu. Ten zareaguje zvýšenou tvorbou inzulínu. Ten pro dítě představuje rovněž růstový hormon, v důsledku kterého dítě rychleji roste, zvětšují se zásoby tuku, rostou svaly i kosti. Porod takového dítěte představuje riziko jak pro dítě, které se může poranit v porodních cestách, tak i pro matku, u které je poraněna hráz. Proto se přistupuje k porodu dítěte císařským řezem. Při neléčené cukrovce matky dochází také ke zpoždění vývoje orgánů plodu, který po porodu může mít dechové obtíže, horší průběh novorozenecké žloutenky, ale i poruchy srdečního rytmu. V prvních dnech po porodu je novorozenec ohrožen také hypoglykémií, která může vést až k poruchám vědomí. Nejzávažnějším následkem neléčené těhotenské cukrovky je nitroděložní smrt plodu. V pozdějším věku jsou tyto děti ohroženy poruchami pozornosti, mozkovou dysfunkcí, hyperaktivitou, dětskou obezitou a v dospělosti i výskytem diabetu 2.typu.

Následky těhotenské cukrovky pro matku

Pokud není těhotenská cukrovka řádně léčena, hrozí rozvoj dalších komplikací, jako je výskyt vysokého krevního tlaku, zvýšeného výskytu infekcí, porodní poranění, či preeklampsie, což je vysoký krevní tlak vázaný na těhotenství. Rovněž hrozí, že cukrovka u těhotné bude pokračovat i nadále po porodu dítěte.

Léčba těhotenské cukrovky

Ženy s diagnostikovanou těhotenskou cukrovkou jsou obvykle nuceny dodržovat dietu s předepsaným množstvím přijímaných cukrů za den a značný důraz je kladen i na těhotenský tělocvik. Bohužel však tato opatření nejsou dostačující u všech pacientek, a proto je v takových případech nutné přistoupit i k aplikaci inzulínových injekcí. Rozhodnutí ošetřujícího lékaře o způsobu léčby se pak opírá především o hodnotu glykémie této ženy nalačno, která by ideálně neměla přesáhnout 5,5 mmol/l.

Prognóza těhotenské cukrovky

Objev těhotenské cukrovky je jistě poměrně nepříjemné, vzhledem k vzrůstajícím rizikům pro matku i dítě. Na druhou stranu léčba všech typů cukrovky v dnešní době značně pokročila a s dostatečným odhodláním pečlivě dodržovat režim a doporučení lékařů jde i podobnou nepříjemnost dobře zvládnout. Příznivou zprávou pro tyto nemocné je bezesporu i skutečnost, že v naprosté většině případů se u nich po porodu hladiny krevních cukrů opět samovolně normalizují, čímž končí i nutnost dodržovat dietu či užívat inzulin. Přesto je však důležité mít stále na paměti, že po výskytu těhotenské cukrovky je doživotně značně zvýšena šance onemocnět diabetem druhého typu, a proto je rozumné pravidelně kontrolovat hladinu glykémie u praktického lékaře.

 

Související články

Vložit příspěvek