15Srpen
2013

Očkování dětí

15. Srpen 2013 |
Očkování dětí
Děti

Očkování neboli imunizace je proces vpravování látky do organismu s cílem navodit obranyschopnost proti danému onemocnění. Povinně se v České republice děti očkují například proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Většina očkování probíhá formou injekce, obvykle do vnější horní části stehna nebo paže. Jedinou výjimkou je očkování proti obrně, při kterém se vakcína v tekuté formě podává kapátkem do úst. Jaké jsou druhy očkování a proč je výhodný očkovací kalendář najdete zde.

Očkování dětí

Očkování, zvané také imunizace, chrání vaše dítě před řadou nebezpečných a extrémně nakažlivých infekcí, jako je obrna, černý kašelzáškrt. Kdysi tyto nemoci zabíjely každoročně tisíce dětí a ještě větší počet jich zanechávaly s život ohrožujícími nebo zmrzačujícími následky. Rutinní imunizací se podařilo výskyt těchto nemocí snížit na minimum. Dodržování očkovacího kalendáře je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak můžete chránit zdraví svého dítěte.

Vakcíny dodávají dítěti imunitu vůči nemocem tím, že podněcují imunitní systém k tvorbě protilátek, které ničí organismy vyvolávající nemoc. K ochraně před některými nemocemi bude dítě potřebovat více vakcinací. Počáteční vakcinace spustí tvorbu protilátek v těle a pozdější vakcinace, posilující, zvýší ochranu.

Každé dítě musí absolvovat povinná očkování

Během prvních dvou let života musí dítě absolvovat předepsané série očkování, první očkování dostává při narození. Lékař vám sdělí, kdy má dítě dostat další očkování, a povede si záznam všech injekcí; vy byste si však také měli vést záznam o veškerém očkování, které dítě absolvovalo. Tuto dokumentaci budete potřebovat, až půjde dítě do mateřské školy, do školy nebo pojede na tábor. Požádejte lékaře o očkovací kartičku a noste ji s sebou na každou návštěvu lékaře, i když třeba žádné očkování není plánováno.

Většina očkování probíhá formou injekce, obvykle do vnější horní části stehna nebo paže dítěte. Jedinou výjimkou je vakcinace proti obrně, kdy se vakcína v tekuté formě podává kapátkem do úst. Některá očkování se kombinují a dávají v jedné injekci, například záškrt, tetanus a černý kašel (DTP) nebo spalničky, příušnicezarděnky (MMR).

Častým tématem jsou vedlejší účinky očkování

Některá očkování vyvolávají reakce, které jsou však obvykle jen mírné. Nebezpečí, že dítě bude mít silnou reakci na očkování, je mnohem menší než nebezpečí, že onemocní některou z vážných infekcí, když nebude očkováno. Před očkováním vám lékař popíše případné reakce a řekne vám, co dělat. Otoky nebo podráždění pokožky v místě vpichu pomohou zmírnit studené obklady.

Uvádíme stručné popisy očkování, které dítě potřebuje, a jeho možné vedlejší účinky. Zjistíte-li po očkování nějaké vážné vedlejší účinky, zavolejte ihned lékaře. Jestliže mělo dítě reakci na předchozí očkování, sdělte to při dalším očkování lékaři nebo sestře.

Doporučený kalendář dětského očkování

Zde naleznete přehledně zpracovaný očkovací kalendář. Dětský lékař navrhne přesné načasování nejvhodnější pro jednotlivá očkování. Kalendář se změní, jestliže je dítě nedostatečně očkované nebo trpí vážnou chorobu, například rakovinou.

Očkování proti hepatitidě typu B

Hepatitida, žloutenka, typu B je zánět jater, který může způsobit onemocnění jater, rakovinu jater i smrt. Očkování proti žloutence typu B se provádí v sérii dle výše uvedeného schématu v novém očkovacím kalendáři. Děti narozené matkám nakaženým žloutenkou typu B musí dostat ihned po narození vedle vakcíny proti žloutence typu B také imunoglobulin (protilátku potlačující tuto nemoc). Očkování proti žloutence typu B mívá jen zřídka vedlejší účinky.

Očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli

Při záškrtu se vytvoří silný povlak v nose, v hrdle nebo v dýchacích cestách. To vede k dýchacím potížím, k selhání srdce, k ochrnutí a smrti. Tetanus vyvolává těžké, bolestivé svalové křeče, které brání otevření čelistí a ztěžují polykání a dýchání. Černý kašel je znám jako dávivý kašel, projevuje se silným kašláním, které brání v jídle, pití nebo dýchání a může vést k zápalu plic, k poškození mozku a ke smrti, zejména u nejmenších kojenců.

Očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli se provádí kombinovanou injekční vakcínou (Hexavakcína v pěti sériích - viz. očkovací kalendář).

Očkování chrání proti záškrtu a tetanu pouze 10 let, proto bude vaše dítě potřebovat následné posilovači injekce. Proti záškrtu a tetanu se dávají mezi 14. až 15. rokem věku a pak každých 10 let. Jestliže se dítě zraní a rána je hluboká a znečištěná a poslední očkování proti tetanu dostalo před více než 5 lety, bude nutná další injekce.

Očkování proti DTP má většinou jen mírné vedlejší účinky: bolestivost, zčervenání nebo otok v místě vpichu; teplota, podrážděnost nebo ospalost. Příznaky se obvykle projeví brzy po očkování a přetrvávají 1 až 2 dny. Kupte v lékárně paracetamol nebo ibuprofen ke zmírnění vedlejších účinků.

Vzácně může očkování proti DTP vyvolat extrémní podrážděnost, nadměrnou ospalost, nechuť k jídlu, horečku (38 °C a více) nebo křeče. Má-li dítě některý z uvedených příznaků po očkování proti DTP, ihned zavolejte lékaře neboje odvezte na pohotovost.

Očkování proti obrně

Obrna je vážné onemocnění, které způsobuje svalové bolesti a ochrnutí. Kdysi byla obrna velmi běžná, ale rozsáhlou imunizací se ji podařilo téměř vymýtit. Většina dětí dostávala ústy sérii 4 dávek vakcíny proti obrně. Nyní je toto očkování obsaženo v injekční formě - kombinované hexavakcíně.

Očkování proti haemophilus influenzae typu B

Haemophilus influenzae typu B (Hib) může mít za následek meningitidu , zápal plic a epiglotitidu. Očkování proti Hib je součástí hexavakcíny.

Spalničky, příušnice, zarděnky

Spalničky se projevují horečkou, vyrážkou, kašlem, rýmou a zarudlýma očima, příznaky trvají 1 až 2 týdny. Spalničky mohou mít někdy za následek ušní infekce, zápal plic a ve vzácných případech otok mozku končící smrtí.

Příušnice se projevují teplotou, bolestí hlavy a bolestivým otokem jedné nebo obou slinných žláz ve tvářích a pod čelistí. Příušnice mohou přejít v meningitidu a ve vzácných případech může dojít k otoku mozku. U mužů po pubertě může tato infekční nemoc postihnout varlata a způsobit neplodnost.

Zarděnky, zvané také rubeola, nejsou obvykle vážné onemocnění. Výjimkou jsou ženy, které se jimi nakazily během těhotenství. Hrozí jim, že se dítě narodí mrtvé nebo s vrozenými vadami, jako je špatný zrak, hluchota, mentální retardace nebo srdeční onemocnění.

Kombinované očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) se aplikuje dvakrát. K nejběžnějším vedlejším účinkům patří vyrážka nebo teplota, která se objeví 1 až 2 týdny po očkování a trvá několik dní. Dítě, které má tyto vedlejší účinky, nemůže spalničkami nikoho nakazit.

Má-li vaše dítě těžkou alergii na vejce, nemělo by být očkováno proti MMR bez předchozího testování vakcíny na pokožce, neboť: vakcína obsahuje vaječné produkty. Je-li zkouška na pokožce negativní, může dítě tuto vakcínu dostat. Dítě s imunitním systémem oslabeným rakovinou nebo transplantací některého orgánu by vakcínu nemělo dostat, protože by mohlo onemocnět. Většina dětí s HIV by však očkována proti MMR být měla. Očkovány nejsou těhotné ženy, neboť hrozí poškození plodu.

Očkování proti planým neštovicím

Plané neštovice jsou běžnou infekční nemocí, která kdysi postihovala většinu dětí ve věku kolem deseti let. Ve Spojených státech se začalo s očkováním v roce 1995. Plané neštovice se projevují teplotou, puchýřovitou vyrážkou a svědením, které obvykle trvá asi týden. Rozškrábaná vyrážka může zanechat jizvy.

Očkování proti planým neštovicím probíhá jednorázově u dětí ve věku 12 měsíců a starších. Pokud některé starší dítě plané neštovice neprodělalo nebo nebylo proti nim očkováno, lékař zřejmě doporučí očkování. Děti starší 13 let dostávají dvě injekce s odstupem 1 až 2 měsíců. Očkování proti planým neštovicím nemívá u většiny dětí žádné vedlejší účinky. Lehké vedlejší účinky se mohou projevit bolestivostí, otokem, zčervenáním nebo ztuhlostí v místě vpichu během 2 dnů po očkování, event, únavou, teplotou, podrážděností, nevolností nebo lehkou vyrážkou během 3 týdnů po očkování.

Očkování proti chřipce

Chřipka je virová infekce dýchacích cest. Očkování proti chřipce je možné, ale každý rok vznikají nové kmeny chřipkových virů, proto je nutné nechat se očkovat každý rok, nejlépe na podzim.

Vzhledem k tomu, že chřipka není pro většinu zdravých dětí závažné onemocnění, očkování proti chřipce není povinné. Doporučuje se pro děti starší 6 měsíců, které mají chronické zdravotní problémy a hrozí jim komplikace z chřipky. Protože však kvůli chřipce mívají děti až týdenní absenci ve škole a vakcína proti chřipce je dostupná, mnoho rodičů nechává své děti raději v každém případě očkovat. Očkování proti chřipce má jen zřídka vedlejší účinky. Vzhledem k tomu, že vakcína obsahuje vaječné produkty, osoba s těžkou alergií na vejce by se neměla nechat očkovat.

Příprava dítěte na očkování

Každá injekce trochu bolí. Nemluvňata budou několik minut plakat, ale rychle na tuto zkušenost zapomenou, jestliže je vždy hned nakrmíte a pochováte. Snažte se během očkování odvést pozornost dítěte od jehly, držte ho a uklidňujte. Po očkování dítě něčím odměňte, aby pro to pro ně nebyla tak nepříjemná zkušenost. Staršímu dítěti vysvětlete, co ho čeká a proč injekci dostane.

Při očkování dítě jemně, ale pevně držte. Nemluvňata dostávají injekci obvykle do stehna; starší děti do horní části paže.

Dotazy rodičů o očkování

Co mám dělat, když se dítě v den očkování, necítí dobře?

Aby bylo očkování účinné, je třeba dodržet očkovací kalendář, proto nechtě dítě očkovat. Děti jsou běžně očkovány i v případě lehkého onemocnění nebo zvýšené teploty. O tom, zda je vhodné dítě očkovat, rozhodne lékař.

Dítě má hrůzu z injekcí. Proč nemohou dostávat děti všechny vakcíny ústy?

V trávicím ústrojí se vakcína zničí. Proto se většina vakcín očkuje do svalu nebo pod kůži a vstřebává se do krve.

Nemohu si dovolit platit očkování svého dítěte. Co mám dělat?

Zkontrolujte si své zdravotní pojištění; existuje řada pojistných programů, které očkování platí. Pokud vaše zdravotní pojistka nekryje očkování, nebo nejste pojištěni, poraďte se s lékařem. Řada zdravotních zařízení poskytuje očkování zdarma nebo za velmi nízký poplatek.

Související články

Vložit příspěvek