1Srpen
2013

Schizofrenie

1. Srpen 2013 |
Schizofrenie
Děti

Schizofrenie je vážná psychická porucha, která se projevuje bizarním chováním dítěte, jeho narušeným myšlením a abnormálními citovými reakcemi. Dítě může mít halucinace, bludy a problém s rozlišováním snů a reality. U adolescentů s schizofrenií často dochází k násilnému chování či k sebevraždám. Schizofrenie je nevyléčitelné onemocnění, avšak dá se mírnit psychoterapií, léky na zmírnění halucinací a bludů a hospitalizací ve specializovaných léčebnách.

Schizofrenie

Schizofrenie je druh psychózy. Je to vážná psychická porucha projevující se bizarním chováním, narušeným myšlením a abnormálními citovými reakcemi. U dětí se vyskytuje vzácně a u dětí do 5 let věku je obtížně rozpoznatelná. Postihuje častěji chlapce než dívky. Bývá dědičná. U dětí, jejichž rodiče nebo sourozenci mají schizofrenii, je 10% možnost, že onemocní; je-li jedno z identických dvojčat schizofrenní, u druhého je 50% riziko, že bude postiženo také. Lékaři neznají přesnou příčinu schizofrenie, ale výzkumy ukazují na souvislost s poškozením mozku před porodem nebo po porodu, se stresem, které dítě prožívá, nebo s užíváním některých léků - například amfetaminů. Schizofrenie je nevyléčitelná.

Příznaky schizofrenie 

Schizofrenie se projevuje různými příznaky, které postihují chování, myšlení a city dítěte. Mohou to být halucinace (vnímání předmětů nebo hlasů, které neexistují) nebo problémy s rozlišováním snů a reality. Přítomny bývají také bludy - falešné, přetrvávající myšlenky nebo domněnky. Dítě často mluví bezdůvodně extrémně hlasitě nebo naopak tiše. Vymýšlí si slova nebo spojuje slova v nesmyslné věty, což je jev nazývaný také „slovní salát". Obtížně se soustředí na jednu věc, v rozhovoru přeskakuje nelogicky z jednoho tématu na druhé. Má problémy s učením, protože se nedokáže soustředit. Nedokáže projevovat emoce nebo mívá prudké změny nálady. K dalším příznakům patří uzavírání se do sebe, výbuchy vzteku, úzkost a nepřiměřené emoce - například veselost nad něčím smutným. U schizofrenních adolescentů dochází často k násilnému chování nebo k sebevraždám. Příznaky se různí ve své intenzitě, v různých obdobích života dítěte se mohou měnit z těžkých na mírné. Dítě mívá epizody těžkých příznaků, po kterých následuje období bez příznaků nebo jen s lehkými příznaky.

Diagnóza

Vykazuje-li dítě známky schizofrenie, lékař ho pečlivě vyšetří. Nechá mu udělat vyšetření mozku počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo pozitronovou emisní tomografií. Pošle ho k psychiatrovi, který provede celkové vyhodnocení jeho stavu. K posouzení řeči, jazyka nebo chování dítěte mohou být přizváni ještě další odborníci.

Léčba schizofrenie 

Dítě bude potřebovat psychoterapii a rovněž rodina by měla navštěvovat skupinovou terapii, aby se uměla vyrovnat s požadavky na péči o schizofrenní dítě. Lékař obvykle doporučí léky na zmírnění halucinací a bludů. Má-li dítě těžké příznaky se sebevražednými nebo násilnými sklony, je nutná hospitalizace. Léčba schizofrenních adolescentů obvykle probíhá ve specializovaných léčebnách. Musíte mít velkou trpělivost k tomu, abyste dítě učili rozlišovat fantazii a realitu, smysl a nesmysl a nepřijatelné a přijatelné chování. Některé děti reagují na léčbu dobře, ale mnohé nikoli. Zjistěte si, zda existují ve vašem okolí podpůrné skupiny pro rodiče schizofreniků, abyste se mohli podělit o své starosti s podobně postiženými rodinami.

Související články

Vložit příspěvek