15Duben
2012
MUDr. Veronika Fejfarová

Asistovaná reprodukce

15. Duben 2012 | MUDr. Veronika Fejfarová
Asistovaná reprodukce
Léčba

Asistovaná reprodukce je moderní možností léčby neplodnosti. Mezi dnes již klasické a běžně používané metody patří fertilizace in vitro neboli oplodnění ve zkumavce, nitroděložní inseminace nebo intracytoplazmatická injekce, která pomůže, pokud má spermie problém proniknout do vajíčka. Nově se používají metody, které umožňují odebrání spermií přímo z varlete muže a nazývají se MESA a TESE.

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce neboli umělé oplodnění je moderní léčebná metoda, která pomáhá neplodným párům počít dítě. Ačkoliv je asistovaná reprodukce poměrně mladá věda, již slaví mnoho úspěchů. První dítě ze „zkumavky" se narodilo v roce 1978. Od té doby se díky těmto metodám narodily miliony dětí. Mezi asistovanou reprodukci patří ty metody, které přímo manipulují s vajíčky ženy či spermiemi muže. Jaká metoda by pro neplodný pár byla nejvhodnější, určuje odborník na základě specializovaných vyšetření objasňujících příčinu neplodnosti.

Neplodnost

Neplodnost lze vysvětlit jako neschopnost počít dítě při pravidelném nechráněném pohlavním styku do dvou let. Počet neplodných párů v České republice se v posledních letech vyšplhal na 15-20%. Na vině je především klesající počet zdravých a oplodnění schopných spermií mužů, na které má negativní vliv prostředí a způsob života a u žen zvyšující se věk, životní styl a různá onemocnění způsobující poruchu uvolnění nebo uhnízdění vajíčka, jako např. porucha hormonů a činnosti vaječníků, ve kterých se normálně vajíčka tvoří a uvolňují, poškození vejcovodů, ve kterých jinak dochází k oplodnění vajíčka spermií muže, a kterými je vajíčko následně dopraveno do dělohy, vývojové vady a poruchy dělohy, ve které se normálně oplodněné vajíčko vyvíjí a roste v miminko či poruchy imunitního systému, který tak bojuje proti spermiím muže nebo oplodněném vajíčku ženy. Podle příčiny neplodnosti se pak volí léčebná metoda. Jednou z nich může být i asistovaná reprodukce.

Potřebná vyšetření

Jak již bylo v úvodu řečeno, ke zvolení vhodné metody asistované reprodukce je nutné, aby neplodný pár prošel řadou vyšetření. Mezi ně patří standartní gynekologické vyšetření ženy, ultrazvukové vyšetření břicha a pánve, vyšetření spermií muže pod mikroskopem neboli spermiogram a vyšetření krve. V České republice existuje velké množství míst, kde se metody asistované reprodukce provádějí. Na těchto místech, ,,pod jednou střechou“,  se mnohdy provádějí i potřebná vyšetření, což je pro neplodný pár pohodlnější. Tato místa se označují jako Centra asistované reprodukce.

Metody asistované reprodukce

Nejjednodušší metodou asistované reprodukce je tzv. nitroděložní inseminace, zkratkou IUI. Při ní je přeneseno sperma muže do dělohy ženy. Buď se jedná o semeno partnera nebo anonymního dárce. Díky této metodě je zkrácena cesta spermií za vajíčkem a ty mají větší šanci, že jej oplodní. Druhou metodou je fertilizace in vitro známá pod zkratkou IVF. Pro tuto metodu je nejprve třeba hormonálně stimulovat ženu, aby měla superovulaci, při které zároveň dozraje několik vajíček. Ty se pak tenkou jehlou pod ultrazvukovou kontrolou odeberou. Takto odebraná vajíčka se nechají oplodnit předem odebranými spermiemi muže v laboratoři. Dojde tak k oplození mimo těla partnerů. Vzniklý zárodek se pak vrátí ženě zpět do dělohy. Pokud ovšem jsou spermie v takovém stavu, že by nebyly schopny spontánního průniku do vajíčka, je možné jim pomoci. A to tak, že se jedna vybraná spermie aplikuje přímo do vajíčka tenkou jehlou. Tato metoda se nazývá intracytoplazmatická injekce spermie neboli ICSI.

Speciální metody asistované reprodukce

Pro předchozí metody je důležité, aby měl partner v ejakulátu neboli semeni alespoň nějaké životaschopné spermie. Pokud však toto není možné, existují i speciální metody, kdy se spermie přímo odebírají z varlete. První z těchto možností se nazývá MESA neboli Micro Epididymal Sperm Aspiration. Při tomto zákroku se mikrochirurgicky pod mikroskopem odsají spermie přímo z kanálků nadvarlete muže. To je právě místo, kde spermie přirozeně dozrávají. Tento zákrok se provádí v případě, že je porušen transport spermií z nadvarlete do močové trubice. Tudíž se nevyskytují v ejakulátu neboli semeni. Poté se tyto odebrané spermie vstřikují jehlou do vajíček stejně jako při metodě ICSI. Pokud však ani tento zákrok nebyl úspěšný, poslední možností je tzv. TESE (Testicular Sperm Extraction). Při této metodě se odebere pomocí několika malých řezů přímo tkáň varlete, ve které se spermie tvoří. Ty se pak hledají v mikroskopu a následně jsou vstříknuty do vajíčka. Vzniklé zárodky se taktéž zanesou do dělohy ženy, kde se normálně vyvíjejí.

Rizika asistované reprodukce

Rizika a komplikace spojené s asistovanou reprodukcí se objevují zhruba u 2-5% případů. Jedná se však o známá rizika, která při včasném rozpoznání lze snadno léčit. Jedním takovým rizikem je hyperstimulační syndrom. Je jím označována bouřlivá reakce vaječníků na hormonální stimulaci, která se projeví jejich zvětšením, bolestmi břicha, nevolností či zvracením. Při vystupňování obtíží je nutná krátkodobá hospitalizace ženy. Dalším rizikem asistované reprodukce je mimoděložní těhotenství, kdy se oplodněné vajíčko vyvíjí mimo dělohu, nejčastěji ve vejcovodech. Tento stav může přímo ohrožovat život ženy a je nutné jej chirurgicky řešit. Také mnohočetné těhotenství je řazeno mezi rizika. Jeho nejčastější příčinou je transfer většího počtu zárodků do dělohy. Pokud se jedná o více než dvojčetnost, stoupají rizika a výskyt komplikací jak pro matku, tak i pro plody. Je proto nutné snížit počet vyvíjejících se plodů na požadované 2 až 1 plod, aby se minimalizovala případná rizika spojená s předčasným porodem dítěte o velmi nízké porodní hmotnosti.

 

Vložit příspěvek