15Duben
2012
MUDr. Michaela Knollová
Diskuze

Dárcovství spermií

15. Duben 2012 | MUDr. Michaela Knollová
Dárcovství spermií
Léčba

Dárcovství spermií je metoda, která umožňuje početí neplodným párům, kde příčinou neplodnosti páru je neschopnost muže tvořit živé spermie. Principem dárcovství spermií je oplodnění vajíčka spermiemi cizího muže, který je přísně anonymní. V dnešní době rozvoje metod asistované reprodukce se od využití dárcovství spermií lehce upouští, je dávána přednost oplodnění spermiemi partnera.

Dárcovství spermií

Dárcovství spermií je metoda umožňující párům počít dítě v případě, kdy příčinou neplodnosti páru je neschopnost muže tvořit životaschopné spermie. Tato metoda je založena na principu oplodnění vajíčka partnerky spermatem cizího muže bez pohlavního styku. Sperma dárce se inkubuje s vajíčkem ženy v laboratoři. To znamená, že se spermie a vajíčko dají dohromady a počká se na oplození. Vzniklé zárodky neboli embrya se vkládají ženě do dělohy. Celý proces se provádí v centrech asistované reprodukce. Vědecké výzkumy ukazují, že počet spermií v 1ml ejakulátu neboli výronu semene v posledních desetiletích velmi klesá. Před padesáti lety byly hodnoty okolo 100 milionů spermií na 1ml ejakulátu běžné. Dnes se pohybují kolem 60 milionů, přičemž hranice přirozené neplodnosti je stanovena na 20 milionů spermií na 1ml ejakulátu. Dárcovství spermií je naprosto anonymní. Avšak představa dítěte, kterému dárce dal vědomě život, a přesto jej nikdy nepozná, je pro mnohé nereálná. To může být jedním z důvodů, proč je dárců spermií nedostatek.

Spermie

Mužský pohlavní systém je tvořen varlaty, nadvarlaty a vývodnými pohlavními cestami, označovanými jako chámovody. Chámovody vyúsťují v prostatě do močové trubice a tou pak dál ven z těla. Vznik spermií je velmi složitý proces, který se odehrává ve varlatech. Varlata jsou tvořena systémem stočených kanálků, v jejichž stěnách jsou zárodečné buňky. Ze zárodečných buněk vznikají spermie procesem zvaným spermatogeneze. Spermie jsou skladovány v nadvarleti a jsou vypuzeny z těla během ejakulace neboli vyvrcholení při pohlavním styku. Pro správný vývoj spermií jsou nezbytné mužské pohlavní hormony, zejména testosteron a také nižší teplota ve varlatech, oproti zbytku těla, zhruba kolem 32°C. To příroda zařídila umístěním varlat do šourku, což je kožovitý vak pod penisem.

Průběh dárcovství spermií

Dárci spermií se mohou stát muži ve věku od 18 do 35 let. Pro výběr dárce ze všech uchazečů jsou zavedena velmi přísná pravidla, ve kterých je definována kvalita vzorku spermatu i zdravotní stav dárce. Muž, který chce darovat sperma, se musí přihlásit do programu darování spermatu v jednom z center pro asistovanou reprodukci. Poté vyplní dotazník a domluví si na klinice datum odběru. Před odběrem by měl dodržovat alespoň 2 až 3 dny sexuální půst. Odběr spermatu se provádí masturbací do sterilní uzavíratelné nádobky v klidné místnosti. Ze spermatu je pak odebrán vzorek, který je vyšetřován několika způsoby. V první řadě je proveden spermiogram. Spermiogram je vyšetření, které stanovuje samotnou kvalitu spermatu. Soustřeďuje se v ní na celkový objem ejakulátu, na počet živých spermií v 1 ml spermatu, na pH vzorku, jeho tekutost a dobu ztekucení, obsah cukrů a především na kvalitu spermií. Hodnotí se procento živých spermií, procento zdravých spermií a pohyblivost spermií. Poté se zjišťuje přítomnost různých protilátek ve vzorku. Proběhne i genetické vyšetření, které má za úkol vyloučit geneticky vadné vzorky. Muž je také otestován z krve a moči na infekční a pohlavně přenosné choroby jako jsou HIV, syfilis, chlamydie a žloutenky typu B a C. Test na HIV ale trvá velmi dlouho. Je potřeba provádět několik vyšetření a celkové testování, které rozhodne o pozitivitě nebo negativitě na HIV, což trvá půl roku. Proto je vzorek spermatu zmražen a uložen ve spermabance. Po prokázání negativity HIV je sperma k dispozici. Optimální dárce spermií je pak vybírán neplodným párem na základě dotazníku, kde podle krevní skupiny, barvy vlasů, očí, postavy, je vybrán nejvhodnější kandidát.

Příjem darovaných spermií

Pro příjem darovaných spermií je žena připravována pro zvolenou metodu asistované reprodukce. Tou bývá IUI neboli intrauterinní inseminace či IVF čili in vitro fertilizace. Při IUI neboli intrauterinní inseminaci jsou speciálně připravené spermie zavedeny přímo do dělohy ženy. Odpadá tak nutnost spermií urazit dlouhou cestu za vajíčkem a zvýší se tím pravděpodobnost úspěšného oplodnění. Pokud se jako metoda asistované reprodukce zvolí IVF neboli in vitro fertilizace, je žena předem stimulována pohlavními hormony, které mají za úkol zajistit vyšší počet zralých vajíček ve vaječnících. Zralá vajíčka jsou poté ženě odebrána z vaječníků tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvukem. Odebraná vajíčka se nechají v laboratoři oplodnit darovanými spermiemi a takto oplodněné vajíčko neboli embryo se přenese do dělohy ženy, kde se z něj může vyvíjet nový jedinec.

Kdy využít dárcovství spermií

Trend využívání dárcovství spermií k oplození pomalu ustupuje, protože se rozvíjí nové metody asistované reprodukce, které umožňují použití spermií partnera. Využití možností darovaného spermatu se doporučuje párům, u kterých je velmi vysoká náchylnost ke geneticky přenosným onemocněním ze strany partnera. Nebo také v případech, kdy ostatní metody asistované reprodukce selhaly. Jak je již v úvodu zmíněno, dárcovství spermií je v České republice přísně anonymní. Příjemci darovaných spermií dostávají pouze informace týkající se zdravotního stavu dárce a informace o jeho vzhledu a dosaženém vzdělání.

 

Diskuze

Yousri: Ne1e1e1dhera! Pred 14 rokmi som žila 3 mesiace na ovrotse Lummi Island - pri Seattli, tak nostalgicky spomednam. Je tam kre1sne, ani tie dažde mi nevadili...

18. Únor 2016 02:09

Vložit příspěvek