8Duben
2012
MUDr. Lucia Hlavatá

Melanom - léčba

8. Duben 2012 | MUDr. Lucia Hlavatá
Melanom - léčba
Léčba

Jaká je léčba melanomu? Nejdříve však při podezření na melanom musí lékař znaménko vyšetřit dermatoskopem a následně udělá histologické vyšetření a až po těchto procedurách se rozhoduje, jak postupovat v léčbě. Melanom může mít různá stádia rozvoje, ale v každém případě je chirurgicky odstraněn a rozdíl mezi stádii se projeví až v další případné léčbě. Do následné léčby melanomu patří chemoterapie nebo docházení do melanomových ambulancí.

Melanom léčba

Léčba melanomu je obtížná, maligní melanom je totiž zhoubný nádor kůže vycházející z buněk tvořících kožní barvivo melanin, z melanocytů. Nádor není až tak častý jako jiné formy rakoviny, ale kvůli svému chování patří mezi nejagresivnější zhoubné nádory. Může se vyskytovat na celé kůži včetně plosek nohou, pod nehty a může se objevit i na sliznicích dutiny ústní, nosní, genitálu, či v oku nebo játrech. Až polovina melanomů vzniká na podkladě mateřských znamének, takzvaných pigmentových névů. Pro rozpoznání, zda se jedná o pouhé znaménko nebo o nádor, je nutné si všímat jistých kriterií. Maligní melanom je větší než 6 mm, má nepravidelné okraje, je skvrnitý s odstíny hnědé až černé barvy, je asymetrický a na rozdíl od klasických znamének dochází k jeho zvětšování. V rámci prevence je vhodné každoročně navštívit odborného kožního lékaře, který znaménka prohlédne dermatoskopem a v případě nejasností nález došetří. V případě potvrzení, že se jedná o maligní melanom, určí lékař jeho léčbu.

Melanom a jeho šíření 

Nádorové buňky se mohou šířit v organismu dále od prvotního ložiska, a to různými cestami. U maligního melanomu je nejčastější cesta mízními cévami. Nádorové buňky jsou nejdříve zachycovány ve spádové mízní uzlině dané oblasti, ve které se nádor nachází. V dnešní době tuto uzlinu můžeme objevit, a to pomocí zobrazovací metody využívající radioaktivní prvek, zvané scintigrafie. Po potvrzení nálezu se tato uzlina také chirurgicky odstraní a odešle též na histologické vyšetření. Při podezření na možná druhotná ložiska zvané metastázy v organismu, se používají také zobrazovací metody jako rentgen plic, ultrazvuk jater nebo CT vyšetření. Po tomto vyšetření následuje léčba melanomu, záleží však na typu melanomu a jeho stádiu.

Léčba melanomu a průběh vyšetření

V ambulanci kožního lékaře se provádí vyšetření přístrojem zvaným dermatoskop, kterým si lékař podezřelá znaménka prohlédne. Někdy je však i pro zkušeného lékaře stanovení diagnózy obtížné a definitivně se potvrdí až histologickým vyšetřením. Tedy až na základě histologického vyšetření je naordinována léčba melanomu. Z toho vyplývá, že každý podezřelý útvar se musí chirurgicky odstranit a k vyloučení nebo potvrzení diagnózy následně vyšetřit pod mikroskopem. Až potom je lékař schopen s jistotou stanovit diagnózu. Znaménko musí být odstraněno šetrně, bez poškození, aby mohlo být dále hodnoceno. Proto se používá odstranění skalpelem, nikoli laserem, zmražením nebo chemikáliemi. Plošné melanomy se odstraňují s 1 cm bezpečnostním lemem okolní zdravé kůže, lehce vyklenuté s 2 cm lemem a nodulární melanomy s 3 cm lemem kůže. Je to z toho důvodu, že nádorové buňky se nemusí vyskytovat jen přímo v nádoru, ale i v jeho těsném okolí.

Léčba melanomu podle stádií

Léčba melanomu probíhá nejprve jeho chirurgickým odstraněním s lemem zdravé tkáně a následné odeslání na histologický rozbor. Na základě histologického nálezu se pak odvíjí další postup léčby. Podle závažnosti nálezu můžeme melanom rozdělit do 4 stádií. Stadium I a II po chirurgickém odstranění většinou nevyžaduje další léčbu. Avšak u větších nádorů je nutné zvážit podávání interferonu alfa, což je látka, která dokáže podpořit vlastní obranyschopnost organismu a nasměruje ji proti nádorovým buňkám, které by se mohly šířit do tkání. Podává se 1 – 2 roky formou podkožních injekcí. Ve stadiích III a IV, při postižení spádové uzliny a u metastazujících nádorů, je v rámci léčby melanomu nutné odstranění celé mízní oblasti. Při nemožnosti operačního zákroku se provádí léčba ozářením. V případě samostatných metastáz v játrech, slezině, plicích nebo mozku je možno tyto metastázy operačně odstranit. U pacientů s pokročilým maligním melanomem s četnými metastázami se používá chemoterapie, což je léčba cytostatiky - léky, které zastavují dělení buněk a tedy i dělení nádorových buněk. Chemoterapie je založena na použití chemoterapeutika dakarbazinu a dalších cytostatických látek. Cílem působení těchto chemických sloučenin je, aby zastavily nadměrné buněčné dělení nádorových buněk. Je nutné si uvědomit, že pokročilá stadia už nejsou léčitelná a rychle končí smrtí. Léčba melanomu pomocí chemoterapeutik však dokáže život prodloužit o několik měsíců. Pacienti po prodělané chirurgické léčbě jsou pravidelně sledováni a kontrolováni v takzvaných melanomových ambulancích, do kterých musí po dobu několika let až desítek let docházet, protože do 5 let od odstranění nádoru dochází až v polovině případů k znovuobjevení nemoci.

Léčba vs prevence melanomu

Nejideálnější samozřejmě je, aby k samotné léčbě melanomu vůbec nemuselo dojít. Jak se tomuto všemu můžeme sami vyhnout? Stačí jednoduchá prevence, kdy budeme pravidelně docházet ke kožnímu lékaři na kontroly, ideálně na podzim, kdy je možné podezřelé znaménko rovnou odstranit. Dále můžeme rovnou předejít tomu, aby došlo k malignímu zvratu, když nebudeme svoji pokožku zbytečně a nadměrně vystavovat slunečnímu záření a když už se tomu tak stane, měli bychom používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, chránit pokožku oblečením a stíněním. Jakmile však na Vaší pokožce zpozorujete jakékoli pigmentované změny, neváhejte co nejdříve kontaktovat kožního lékaře, konkrétně u melanomu je velice důležité k lékaři přijít včas.

Související články

Vložit příspěvek