26Duben
2012
MUDr. Martina Farkašová

Virová onemocnění

26. Duben 2012 | MUDr. Martina Farkašová
Virová onemocnění
Nemoci

Virová onemocnění se do našeho těla dostávají nejčastěji přes sliznice dýchacího a zažívacího ústrojí, které jsou otevřené k vnějšímu prostředí. Virová onemocnění mohou mít celou řadu projevů a následků, ale platí, že naprostá většina virových infekcí je bezpříznaková a tělo se s ní vypořádá samo. Před virovými onemocněními se lze do jisté míry chránit dostatečnou hygienou nebo očkováním.

Virová onemocnění

Virová onemocnění, jak už sám název napovídá, jsou infekce, které jsou způsobené viry. Viry jsou malé částice, které se skládají z jakéhosi bílkovinného obalu, uvnitř kterého je ukryta jejich genetická informace (DNA nebo RNA). Ke svému pomnožení potřebují živého hostitele. Virové nákazy trápí nejen lidi a zvířecí říši, ale i rostliny a bakterie.

Virová onemocnění a jejich průběh

Viry potřebují buňky našeho těla, aby přežily. Každý virus má svůj oblíbený druh buněk. Když se dostane do organizmu, putuje k nim. Následně do nich vnikne a „nařídí" buňce, aby produkovala jeho částice. Když jsou částice hotové, obvykle buňka zanikne a virus se přesune k buňce další a proces se opakuje. Ve většině případů probíhají virové infekce skrytě a jen u malého počtu osob se nákaza navenek projeví. Podílí se na tom schopnosti organizmu, které dovedou nahradit ztrátu jistého počtu buněk a imunitní systém, který dokáže zabránit napadení dalších buněk a zlikvidovat virus. Zjednodušeně řečeno, každý den se potkáváme s množstvím virů a záleží na naší obranyschopnosti, jak se s nimi dokážeme poprat. Z větší části ani netušíme, že nás nějaký virus napadl, jindy se nemoc projeví různými příznaky. A nakonec jsou viry, kdy i ten nejodolnější člověk na světě podlehne a nemoc se projeví závažným průběhem, který může skončit až tragicky.

Virová onemocnění, jejich přenos a projevy

Viry se ze svých hostitelů vylučují krví, stolicí, močí, slinami, sekrety dýchacích cest. A pak stačí kontakt člověka s tímto infekčním materiálem. Nejdůležitějšími branami pro vstup viru do organizmu jsou sliznice dýchacího a zažívacího traktu, dále poraněná kůže, zvláštní branou je taky placenta těhotných žen, přes kterou pak mohou infikovat své ještě nenarozené dítě. Viry se v místě vstupu do organizmu pomnoží, odtud pak cestují krví k různým buňkám. Následně probíhá boj virů s imunitním systémem. Pokud je postiženo více buněk, pak se nákaza projeví navenek jako infekční onemocnění. Projevy jsou různé a někdy je nemožné je odlišit od příznaku nemocí, které jsou způsobené např. bakteriemi. Nejčastěji se projevují postižením dýchacího a trávicího traktu a dále postižením kůže. Z respiračních infekcí je nejznámější rýmachřipka. Na kůži se vyrážkou projevuje většina virových dětských chorob, jako jsou zarděnky, spalničky, pravé neštovice. Dále se vyskytují opar rtu, genitální opar a bradavice. Viry, které útočí na zažívací trakt, způsobují zejména průjmy a zvracení. Všechny tyto choroby postihují běžnou populaci a většinou nejsou závažné. Pro léčbu těchto stavu obecně platí klid na lůžku, dostatečný příjem tekutin a vitaminů a v případě potřeby léky proti bolesti a horečce. Mezi závažná virová onemocnění řadíme především AIDS, žloutenku (zejména způsobena virem hepatitidy typu B a C), vzteklinu (pokud nejsou protilátky podány včas, je 100%smrtelná), hemoragické horečky, které se naštěstí v našich zeměpisných šířkách nevyskytují, a mnohé další, které pak vyžadují specifickou léčbu.

Přenos virových onemocnění

V boji proti virovým chorobám se uplatňuje několik opatření. Prvním, nejdostupnějším a nejjednodušším je hygiena rukou. Prosté umývaní rukou horkou vodou a mýdlem je základ ochrany před mnohými infekcemi a nejen virovými. Dále se uplatňuje očkování, které posiluje imunitní systém, ale bohužel jsou dostupné vakcíny jenom proti některým virům. Na viry nejsou účinná antibiotika používaná k terapii bakteriálních onemocnění. Byla však vyvinuta řada preparátů použitelných ke skutečné antivirové léčbě, antivirotika. A v neposlední řadě se dá předcházet běžným virovým infekcím vhodnou skladbou stravy, přiměřenou fyzickou aktivitou a otužováním.

Související články

Vložit příspěvek