19Srpen
2012
MUDr. Vladislava Králová

Anémie - příznaky

19. Srpen 2012 | MUDr. Vladislava Králová
Anémie - příznaky
Příznaky

Anémie neboli chudokrevnost je choroba, která je dána nízkým počtem funkčních červených krvinek. Mezi hlavní příznaky anemie patří snížená fyzická výkonnost, snadná únavnost, dušnost a bledost...

Anémie

Anémie, jinými slovy chudokrevnost, je definována jako snížená koncentrace hemoglobinu v jednom litru krve. Zpravidla je také snížený celkový počet červených krvinek a hodnota hematokritu. Hemoglobin je červené krevní barvivo, které zodpovídá za vazbu a přenos kyslíku krví. Jeho normální hodnoty u muže jsou 135-174 g/l, u žen 116-163 g/l. Nejedná se o onemocnění jako takové, nýbrž o příznak. Anémii může způsobit celá řada stavů. Lze je rozdělit do tří velkých skupin. První představuje nedostatečně efektivní krvetvorba. Jindy jsou naopak červené krvinky nadměrně ničeny nebo je příčinou jejich ztráty krvácení.

Anémie a její příčiny

Nedostatek hemoglobinu vede k snížení koncentrace kyslíku ve tkáních. Na tento stav reaguje organizmus různými mechanismy. Právě tyto obranné mechanismy jsou příčinou klinických příznaků. Jelikož dochází ke snížení přenosu kyslíku, pociťuje člověk s anémií únavu, spavost, sníženou výkonnost, může být dušný. Ve stáří můžeme pozorovat letargii. Stav může vést i k rozvoji příznaků anginy pectoris, která je projevem nedostatečného prokrvení srdečního svalu. Další skupina příznaků souvisí se sníženým objemem krevní plazmy. Snad nejtypičtějším příznakem anémie je bledost. Dále je to posturální hypotenze, tedy pokles tlaku krve při přechodu do vzpřímené polohy, který se projevuje pocitem nejistoty, závratí nebo až krátkodobou ztrátou vědomí. Pokud si myslíte, že se u Vás posturální hypotenze vyskytuje, účinnou prevencí je pomalé vstávání z lůžka. Nejlépe se na chvíli posaďte a až poté vstaňte. Srdce reaguje na snížený cirkulující objem zrychlením srdeční frekvence. Zvýšená srdeční frekvence neboli tachykardie je opět jedním ze základních příznaků anémie. Projevem nadměrné srdeční činnosti může být pocit nepříjemného bušení srdce, tedy palpitace. Zvýšená srdeční činnost vedle sníženého prokrvení srdečního svalu zvyšuje možnost rozvoje anginy pectoris. Lékař při vyšetření může zaznamenat šelest na srdci, který vzniká v důsledku rychlého průtoku krve přes srdeční oddíly.

Anémie a její příznaky

Další příznaky anémie souvisí s příčinou jejího vzniku. Například u anémie vzniklé v důsledku nedostatku železa můžeme pozorovat pálení jazyka, zánět ústních koutků. Velice vzácným příznakem pokročilé anémie je pika a pagofagie. Pikou rozumíme nutkavé pojídání hlíny, šroubů a papíru. Pagofagie se pak vyznačuje nutkavým pojídáním ledu. Při klinickém vyšetření můžeme nalézt hladký, lesklý a červený jazyk. Nehty se snadno lámou a třepí, mohou být lžičkovité. Bělmo může být modré. Anémie z nedostatku vitaminu B12 je v dnešní době podchycena dříve a proto se již neprojevuje neurologickými příznaky, mezi které patřily poruchy hlubokého čití, brnění v končetinách atd. U sférocytózy, což je dědičné onemocnění, které vede ke snížené odolnosti červených krvinek a tak k jejich snížené životnosti, je anémie přítomna již od dětství. Pravidelně nacházíme zvětšenou slezinu, někdy jsou zvětšena i játra. Bělmo je často žlutě zbarvené v důsledku žloutenky. Anémie při velkých krevních ztrát se projevuje dle velikosti krevní ztráty. Může dojít až k rozvoji šokového stavu. Končetiny jsou chladné, je slabý puls.

Léčba a prevence anémie

Léčba i prevence vychází z příčiny rozvoje anémie. Některým příčinám lze předcházet například dostatečným přísunem železa, vitaminu apod. Jindy to není možné. Stejné pravidlo platí také pro léčbu. Někdy lze příčinu anémie zcela odstranit, jindy lze pouze korigovat její příznaky.

Vložit příspěvek