14Srpen
2012
MUDr. Jiří Dyntr

Dutina ústní

14. Srpen 2012 | MUDr. Jiří Dyntr
Dutina ústní
Příznaky

Dutina ústní je úvodní částí trávicí a vlastně i dýchací soustavy člověka. Dutina ústní hraje nezastupitelnou roli při příjmu potravy, tvorbě řeči, ale má i důležité postavení při obraně člověka před mikroorganismy. Dutina ústní však může být postižena i celou řadou nemocí - zubním kazem, infekcemi, nádory a dalšími...

Dutina ústní

Dutina ústní (cavum oris) je první částí trávicího systému, se kterou se setkává přijímaná potrava. Ta je v ní rozdrcena a rozmělněna, aby při průchodu do hltanu, jícnu a dalších částí trávicí trubice mohla snadněji podlehnout trávení a vstřebávání. Pro svoji funkci je dutina ústní vybavena celou řadou struktur, jako jsou zuby, jazyk a slinné žlázy.

Funkce dutiny ústní

Hlavní funkcí dutiny ústní je připravit přijímanou potravu na transport trávicí trubicí a provést první fázi trávení. Části potravy jsou ukusovány zuby, které jsou upevněny v zubním výběžku horní a dolní čelisti. Pohybem obou čelistí je pak sousto rozdrceno na malé kousky a jazykem je posouváno dovnitř, do vlastní ústní dutiny. Ze slinných žláz se v období mezi jídly uvolňuje malé množství slin, při příjmu potravy se pak dávka této tekutiny zvyšuje a sliny se s částečkami přijatého jídla promíchávají. Součástí sliny je jednak voda, která funguje jako rozpouštědlo a dále se zde vyskytuje celá řada látek, které zahajují štěpení cukrů a tuků na menší a složením výrazně jednodušší struktury. Zároveň je sousto se slinami posouváno pomocí jazyka do hltanu.

Dutina ústní a imunita člověka

Kromě již zmíněné úlohy ve zpracování přijímané potravy má dutina ústní také nezastupitelné místo v ochraně organismu před infekčními částicemi. Na konci jazyka, blízko vyústění dutiny ústní do hltanu, se nachází specializovaný párový orgán, tzv. mandle. Tyto struktury jsou velmi důležitou součástí imunitního systému a spolu s uzlinami a mízními cévami se podílejí na obraně těla před bakteriemi, viry a dalšími nežádoucími organismy, které se mohou do dutiny ústní dostat spolu s potravou. Z dalších funkcí dutiny ústní je velmi významný její podíl na tvorbě řeči, která je velmi důležitým dorozumívacím prostředkem v komunikaci s ostatními lidmi.

Nemoci dutiny ústní

Dutina ústní je velmi důležitou strukturou s mnoha funkcemi, stejně jako ostatní části lidského těla může však i ona být místem výskytu mnoha onemocnění. Ať už se jedná o zubní kaz nebo další onemocnění zubů, poruchu funkce slinných žláz nebo nejrůznější infekce ústní sliznice, je nutné k nim přistupovat zodpovědně a nepodcenit je. I drobné poškození funkce orgánů dutiny ústní totiž může mít velmi nepříjemné dopady na příjem potravy a další významné funkce této oblasti.

Související články

Vložit příspěvek