4Srpen
2013

Dětská mozková obrna

4. Srpen 2013 |
Dětská mozková obrna
Děti

Dětská mozková obrna je nervová a svalová porucha způsobená poškozením motorických center v mozku. Příčinou mozkové obrny může být nedostatek kyslíku v krvi během těhotenství, infekční nemoci, otravy či předčasný porod nebo nadměrné užívání léků. Prvními příznaky dětské mozkové obrny jsou potíže se sáním. Jak dítě roste, mívá problémy se sezením, lezením, s chůzí nebo řečí. Někdy se mohou objevit nezvladatelné kroutivé pohyby, mimovolní pohyby úst a jazyka, záškuby v obličeji nebo neobvyklé držení těla způsobené ztuhnutím svalů a křečemi. Dětskou mozkovou obrnu není možné vyléčit, ale je možné zlepšit dětem jejich zručnost pomocí speciálního vzdělávání a fyzické terapie.

Dětská mozková obrna

Mozková obrna je nervová a svalová porucha, jejíž příčinou je poškození motorických (hybných) center v mozku. Příčinou poškození mozku může být nedostatek kyslíku v krvi během těhotenství, některé infekční nemoci např. meningitida, poranění hlavy, otrava olovem nebo jinými jedovatými látkami, deformace mozku, chromozomální abnormality, nadměrné užívání léků nebo drog matkou během těhotenství, předčasný porod nebo nízká porodní váha. V polovině všech případů je příčina neznámá. Mozková obrna je celoživotní nemoc, která se však s přibývajícím věkem dítěte nezhoršuje.

Příznaky dětské mozkové obrny

Děti s mozkovou obrnou mají problémy s ovládáním a koordinací pohybů. Známky a příznaky mohou být minimální, ale i velmi těžké. První známkou v kojeneckém věku jsou potíže při kojení nebo při krmení lahví, neboť dítě postrádá svalové napětí nutné ke správnému sání. Jak dítě roste, má obvykle problémy se sezením, lezením, s chůzí nebo s řečí. Mnoho kojeneckých reflexů, které se normálně během 3 až 4 měsíců ztrácí, u dětí s mozkovou obrnou přetrvávají a narušují motorický vývoj. U řady dětí s mozkovou obrnou se vyvine neobvyklé držení těla způsobené ztuhnutím svalů a křečemi v horních a dolních končetinách. Postižení se projevuje také nezvladatelnými kroutivými pohyby, bezúčelnými pohyby úst a jazyka, nekontrolovatelným kroucením a otáčením rukou, záškuby v obličeji. Někdy jsou děti s mozkovou obrnou postiženy také problémy se sluchem, zrakem a s řečí. Mnoho jich také trpí poruchou učení, přestože jejich inteligence je normální. Asi u poloviny všech dětí s mozkovou obrnou se projeví určitý stupeň mentální retardace.

Vzhledem ke křečovitým neovladatelným pohybům mají děti s mozkovou obrnou vysokou spotřebu energie. Neschopnost sát nebo jíst a značné nároky na výživu mohou vést u takto postižených dětí k neprospívání.

Diagnóza dětské mozkové obrny

Zjistí-li lékař u dítěte jakékoli rizikové faktory mozkové obrny, bude při každé pravidelné prohlídce kontrolovat vývoj správného svalového tonu a reflexů a dále zda dítě splňuje vývojové mezníky odpovídající jeho věku - např. v lezení nebo v chůzi. Mozkovou obrnu může lékař diagnostikovat na základě fyzického vyšetření a vašich informací o vývoji dítěte a jeho schopnosti koordinovat pohyby. Příčinu onemocnění zjistí lékař na základě krevních a dalších laboratorních testů, chromozomálních testů, počítačové tomografie a magnetické resonance.

Léčba dětské mozkové obrny

Děti s mozkovou obrnou není možné vyléčit, ale je možné zlepšit jejich zručnosti pomocí speciálního vzdělávání, fyzické a pracovní terapie, psychoterapie a společenských návyků. Léčba poškození sluchu, zraku a řeči zvýší schopnost dítěte učit se. Některým postiženým dětem pomůže operace, která napraví deformace kloubů a kostí. Používáním kolečkových křesel nebo různých dlah zpevňujících postižené končetiny lze zabránit mimovolním pohybům. U některých dětí je nutná výživa sondou. Řada dětí s mozkovou obrnou žije doma v péči milující rodiny, která jim poskytuje veškerou podporu. Těžce postižené děti je však často nutné umístit do specializovaného zdravotnického zařízení.

Související články

Vložit příspěvek